کانتر ومیزهای کانتر دار تولید مبلمان صدراصنعت

گروه صنعتی مبلمان اداری صدراصنعت با هدف تکمیل تمام لوازم وادوات اداری, طراحی وتولید کانتر ومیز کانتر را هم درمحصولات خود دارد که مانند تمامی محصولات این گروه صنعتی کانترها ومیز کانترها هم در طرح ورنگ وابعاد متنوع ومتفاوت هستند .ارجمله کانترها میتوان کانتر سوئدی و کانتر زنبق اشاره کرد که هر دو کانتر هم کانتر زنیق وهم کانتر سوئدی را بعنوان کانتر منشی یا کانتر پذیرش وهمچنین آژانس های هواپیمایی نیز میتوان به کار برد . همچنین انواه میز کانتر درا مانند میزکارمندی کانتر دار که در ابعاد وطولهای مختلف به سفارش خریدار محترم ساخته میشود.وانواع میزهای کانتردار گروهی مانند میز کانتردار نسترن , مبز کانتردار پروانه و… که بعنوان میزهای کانتر دار گروهی برای چند کارمند در طرحهای بسیار زیبا وشیک تولید میشود که درای فایل سه کشو همراه قفل مرکزی ودرپوش عبور کابل وسیم وهمچنین کمد دار است.انواع کانتر تولید گروه صنعتی مبلمان اداری صدرا صنعت کانترها را از جمله کانتر زنبق وکانتر سوئدی تولید خود را با ملامینه درجه یک و شیشه دار که با چوب نیز ساخته میشود.( www.sadrasanat.com)

همچنین میزهای کارمندی کانتر دار نیز در ابعاد مختلف و با ارتفاع کانتر 25cm وجنس تمام ملامینه درجه یک ساخته میشود وهمچنین میزهای کانتر دار کارگروهی مانند میز کانتردار نسترن , میز کانتر دار پروانه و… که در طرحهای بسیار زیبا ومتفاوت و همچنین رنگهای متنوع موجود میباشد و داری کشو و کمد است وهمچنین دارای سرپوش عبور کابل وسیم های تلفن است وبا بهترین متریال درجه یک وارداتی تولید میشود.( www.sadrasanat.com )

مدیر وب سایت
سپتامبر 22, 2020