میزهای کنفرانس صدراصنعت

میزهای کنفرانس ساخت گروه صنعتی مبلمان صدراصنعت در ابعاد ومدلهای مختلف موجود میباشد. انواع این میزهای کنفرانس در رنگها ومدلهای متنوع ومتفاوت قابل ساخت میباشند.انواع وابعاد میزهای کنفرانس بسیار مختلف میباشد اعم از میز کنفرانس مستطیل ساده , میز کنفرانس 34 نفره شکل U ,میز کنفرانس نفره کانتر دار ,میز کنفرانس 17نفره شکل U,میز کنفرانس قایقی 3تکه و… این میزهای کنفرانس با مدل ورنگ مورد نظر خریدار قابل تغییر ابعاد یا گنجایش تعداد نفرات به درخواست مد نظر ونیاز خریدار محترم نیز میباشد.( www.sadrasanat.com )

میزهای کنفرانس مستطیل ساده دردر ابعاد مختلف از طول 160نا 280 موجود میباشد که عموما جهی سهولت در حمل ونقل وجایگذاری 3 تکه میباشند .میز کنفرانس سلیم نیز موجود مییاشد که با میز مستطیل ساده با ابعاد کوچکتر مناسب یرای جلسات با تعداد نفرات کمتر میباشد.از جمله مزایای میز کنفرانس مستطیل ساده نصب آن بر روی انواع میز میریت میباشد که میتوانید رنگ مورد نظر میز کنفرانس را یا میز مدیریت هماهنک کنید .انواع متفاوت میز کنفرانس ,میز کنفرانس قایقی و میزهای کنفرانس 34 نفره , میز کنفرانس 16 نفره , میز کنفرانس 17 نفره و… میباشد که عموما به شکل U مانند است و برای سهولت در حمل ونقل از چند تکه مجزا وقابل تفکیک ساخته شده اند که در زمان جایگذاری کنار هم قرار داده میشوند .چیدمان وطراحی میزهای کنفرانس گروه صنعتی مبلمان صدراصنعت بسیار زیبا میباشد.( www.sadrasanat.com )

مدیر وب سایت
سپتامبر 22, 2020