محصولات پرفروش مبلمان صدراصنعت

محصولات مبلمان صدراصنعت دارای تنوع ومدلهای مختلف هستند از محصولات مناسب محیط کار واداره تا مناسب منزل ویا هر ذو محیط محصولات مناسب ومخصوص محیط کار مانند میز مدیریت در انواع مختلف از میزمدیریت شهرزاد ومیز مدیریت نیلوفر و… تا میز کارشناسی در مدلهای مختلف و میز تحریر و… همجنین انواع صندلی مدیریتی , صندلی کارمندی , صندلی کارشناسی و… محصولات پرفروش هم از محصولات اداری هستند مانند انواع میز مدیریت , میز کارشناسی و… صندلی مدیریت , صندلی کارشناسی و… ومحصولات مناسب منزل اداره مانند انواع کمد و کتابخانه انواع کتابخانه های ساخت مبلمان صدراصنعت مانند کتابخانه اقاقیا , کتابخانه حافظ , کتابخانه امپراطور , کتابخانه ایساتیس و… همچنین در قیمتهای مناسب هم وجود دارند مانند کتابخانه در درب یا کتابخانه طبقانی و…( www.sadrasanat.com )

و دیگر محصولات پرفروش مبلمان صدراصنعت محصولات مناسب منزل واداره مانند انواع دراور اعم از رداور 4 کشو , دراور 3 کشو , دراور 2+4 و دراور 2+3 و اتواع دیگر و فایل ها با تعداد کشو متفاوت والبته انواع مبلمان اداری , مبلمان کلاسیک و مبلمان اسپرت مانند مبلمان چستر , مبلمان کویین و… (www.sadrasanat.com )

مدیر وب سایت
سپتامبر 22, 2020