کتابخانه ها و کنسول

کتابخانه ها و کنسول های مبلمان اداری صدراصنعت باتنوع در مدلها وابعاد مختلف از محصولات پر طرفدار وبسیار پرکاربرد گروه صنعتیمبلمان اداری صدراصنعت در محیطهای مختلف خانگی واداری میباشد.

مدلهای کتابخانه اعم از کتابخانه دودرب , کتابخانه یک درب , کتابخانه بدون درب , کتابخانه پله ای , کتابخانه آبشار , کتابخانه خوابیده (کنسول ) , کتابخانه با درهای شیشه ای و…

در مدلهای پرتنوع کتابخانه وکنسول مبلمان اداری صدراصنعت میتوان ابعاد مختلف ورنگهای زیبا را نیز با توجه به هارمونی ومحیط انتخاب وسفارش داد. کتابخانه با دربهای شیشه ای وبدون درب وهچنین مدلهای کمد دار اغلب چند نیاز را بر طرف میکنند هم میتوان برای جای دادن کتاب وزوم کن و پوشه ها وبعضی از آنها برای دکور ومجسمه نیز جایی قفسه دارند. علاوه بر کتابخانه ها با قابلیت جای دادن کتاب,زوم کن, پوشه ها ودکور ومجسمه کتابخانه خوابیده (کنسول) نیز در گروه صنعتیمبلمان اداری صدراصنعت طراحی شده که علاوه بر تمام قابلیتهای کتابخانه مناسب برای گذاشتن تلویزیون ولوازم صوتی وتصویری نیز میباشد این کتابخانه خوابیده (کنسول) در مدلهای مختلف هم کار کتابخانه را انجام میدهد و هم زیر تلویزیون وجای مجسمه ودکور.در واقع کتابخانه (کنسول) مبلمان اداری صدراصنعت در چند مدل زیبا ومتفاوت شکوه وجلوه خاصی به محیط کاربردی میبخشند وتفاوت ونوآوری در استفاده از این محصول بسیار چشمگیر وجالب میباشد.

هچنین مدلهایی از کتابخانه موجوداست که علاوه بر کمدهای قفل دار, کشودار نیز موجود میباشد که نیاز به کشو ودراور جداگانه را نیز رفع میکند و دارای ابعاد مختلف میباشد.

مدیر وب سایت
اکتبر 11, 2020