صندلی کنفرانسی- صندلی انتظار – صندلی کارمندی- صندلی مدیریت

صندلی کنفرانسی , صندلی انتظار , صندلی ویتینگ و صندلی های اداری:

گروه مبلمان اداری صدراصنعت در ساخت وتکمیل محصولات خودعلی الخصوص صندلی های مختلف اصول خاصی رارعایت میکنند.کلیه ی کفه وپشتی صندلی اداری , صندلی کارمندی , صندلی مدیریت , صندلی کنفرانسی از مواد مختلفی شامل الباف های ضد تعریق ,پارچه های نخی وچرمها باخاصبت ضدحساسیت تهیه میشود.

این روکش های صندلی اداری برروی فومهای تزریقی با دانسیته بالا که با دستگاه سی ان سی ومشخصا برای هر صندلی تعبیهشده است که کوشیده شده در نهایت با دوخت نخی ,فرمهای جذابتری از صندلی اداری تولید شود.

در این راستا علاوه بر کیفیت تولید انواع صندلی اداری , صندلی کارمندی , صندلی انتظار , صندلی ویتینگ , صندلی کنفرانسی وانواع صندلی سعی بر این است که قیمت تمام شده کالا در حد معقول باقی بماند.

مدیر وب سایت
اکتبر 11, 2020