نکاتی در مورد میز کنفرانس

میز کنفرانس از لوازم وادوات مهم برای شرکتهای و نهادهایی میباشد که با توجه به عملکرد خود جلسات و کنفرانس های متعددی را در برنامه خود دارند.مسلما انتخاب میز کنفرانس نیز مانند دیگر تجهیزات اداری به شرایط و موقعیت های خاصی بستگی دارد .شرایطی که بر اساس آن رنگ , ابعاد وطرح مناسب را مشخص مینماید.

میز کنفرانس نیز دارای اشکال,طرح ها و ابعاد گوناگونی میباشد که با توجه به فضا ومکان جادهی رنگ و ابعاد آن را میتوان انتخاب نمود.حتی اشکال هندسی میز کنفرانس نیز به تعداد حدودی افراد حاضر در جلسات و کنفرانس ها بستگی دارد که با توجه به آن از میز کنفرانس 6 نفره مستطیل ساده تامیز کنفرانس 32 نفره مئل قایقی را انتخاب نمود.دلیل دیگر اشکال متفاوت میزکنفرانس اشراف افراد حاضر بر هم و گفنگو راحت تر میباشد.

به هر دلیل افراد در مورد اشکال هندسی و ابعاد میز اولویت های مد نظر خود را در انتخاب میز کنفرانس مورد توجه قرار میدهند.همینطور رنگ میزکنفرانس که به نور محل جاگذاری میز کنفرانس بستگی دارد که در محیطی که نور به اندازه کافی وجود دارد اصولا رنگهای تیره مناسب است و در مکان هایی با فضای تیره میتوان از رنگهای روشن استفاده کرد البته هارمونی و هماهنگی رنگ به سلیقه افراد نیز وابسته میباشد.

البته یک درمیزکنفرانس باید در طراحی و ایجاد فضا, پذیرایی و قرار دهی وسایل افراد بر روی میز را مد نظر قرار داده و با توجه به آن فضای کافی را در میز کنفرانس قرار داد.

مدیر وب سایت
سپتامبر 21, 2020