نیم ست مجلل

-سازنده:صدراصنعت

 - مبلمان نیم ست مجلل

1-ابعاد حدودی:  ارتفاع 82cm    طول دو نفره130cm   طول یک نفره 80cm    عرض 77cm

2-این محصول دارای رنگ ها و ابعاد مختلف میباشد.

3-بسیار با کیفیت و شیک

نیم ست مجلل
فروشگاه y23o7R169s 1