نیم ست پایه استیل

-سازنده:صدراصنعت

-نیم ست اداری پایه استیل

 1-ابعاد حدودی:     ارتفاع82cm     طول دو نفره 100cm   طول یک نفره80cm       عرض77cm

2-این محصول در رنگ های مختلف میباشد.

3-ساخته شده ار مواد اولیه درجه یک یا بالاترین کیفیت

نیم ست پایه استیل
فروشگاه un1vwH4uz7 1