نهارخوری خرم

-سازنده:صدراصنعت 

- صندلی ناهار خوری

-توضیحات تکمیلی:

1- ساخت با MDF

2- در رنگهای مختلف به سفارش خریدار

3 -هزینه (بسته بندی )مبلمان صدراصنعت جهت ارسال به شهرستان رایگان میباشد.

نهارخوری خرم
فروشگاه