میز کارمندی کانتر دار

 - سازنده:صدراصنعت

 - میز کارمندی کانتر دار

 -قبمت  با طول میز 100 در عرض 60 وارتفاع 100 : 380/000   تومان

 -قیمت با طول میز 120 در عرض 60 وارتفاع 100:   470/000   تومان 

 -قیمت با طول میز 140 در عرض 60 وارتفاع 100:   500/000   تومان

 -قیمت با طول میز 160 در عرض 60 وازتفاع 100:   525/000   تومان

- ارتفاع کانتر 25cm

1- جنس تمام ملامینه (ضدخش, ضداسید ,مقاوم دربرابرآتش سیگار وقابل شستشو)/  قابل ساخت با MDFبنا به درخواست خریدار

2- در رنگها و ابعاد مختلف

3- ساخت با مواد اولیه درحه یک با بالاترین کیفیت

4- هزینه (بسته بندی) مبلمان صدراصنعت جهت ارسال به شهرستان رایگان میباشد.

 

میز کارمندی کانتر دار
فروشگاه kT1ZqtW3qG 1