مدیریتی 2 خط

- سازنده:صدراصنعت

- صندلی مدیریتی 2 خط

1-روکش چرم مصنوعی

2-مکانیزم دو کاره همراه با تنظیم فشار و جک استراحت

3-دسته آلومینیومی

4-فوم سرد ضدعرق

5- دارای 24 ماه ضمانت کیفیت

مدیریتی 2 خط
فروشگاه eFeIrcfUae 1