جلومبلی استیل 1

- سازنده:صدراصنعت

- ابعاد حدودی:    ارتفاع 38cm      طول100cm      عرض55cm

- جلو مبلی شیشه ای مستطیل

- جلو مبلی اداری / خانگی

- قیمت عسلی این محصول:175000تومان

جلومبلی استیل 1
فروشگاه bJ8IFfymC6 1