کانتر زنبق

-سازنده:صدراصنعت

-کانتر منشی / میز کانتردار زنبق

 ابعاد حدودی:طول 160cm / عرض 60cm / ارتفاع96cm

1-قابل ساخت با چوب و شیشه

2-دارای رنگ ها و ابعاد متخلف میباشد.

3-سایزکانترقابل تغییر با سفارش خریدار

4-ساخت با مواد اولیه درجه یک

کانتر زنبق
فروشگاه VQR6DjVEP3 1