نهارخوری دو گل

- سازنده :صدراصنعت

- صندلی نهار خوری دوگل

1- ساخت با MDF

2- در رنگ های مختلف به سفارش خریدار

3- هزینه (بسته بندی )مبلمان صدراصنعت جهت ارسال به شهرستان رایگان میباشد.

قیمت :115000 تومان

نهارخوری دو گل
فروشگاه RUeslxqWWD 1