فایل 3 کشویی بزرگ

سازنده:صدراصنعت

 1-   ابعادحدودی:  ارتفاع98cm  عرض45cm  

2- اندازه کشو: 30* 45

3- فضای مفید کشوها: 20*36* 39

4- فایل  اداری / فایل سه کشو بزرگ

5- دارای سه کشو با ریل های دو زمانه

6- ساخته شده از بهترین مواداولیه درجه یک با کیفیت بسیار بالا

7- در رنگ های مختلف به سفارش خریدار

فایل 3 کشویی بزرگ
فروشگاه QvDOtaG63X 1