فایل پرونده 2 کشو

سازنده:صدراصنعت

 1-  ابعادحدودی :  ارتفاع : 70cm  و عرض : 48cm 

2-  فایل  اداری / پرونده خور/ فایل بایگانی

3-  در رنگ های مختلف  به سفارش خریدار

4-  فضای مفید داخل کشو متناسب با ابعاد برگه A4  میباشد.

5 - فایل دو کشو با ریل تلسکوپی

6 - ساخته شده از مواد اولیه درجه یک با بالاترین کیفیت

فایل پرونده 2 کشو
فروشگاه PBhGXgBhJk 1