مبلمان نیم ست ریو

-سازنده:صدراصنعت

-مبلمان نیم ست  ریو

1-ابعاد حدودی:     ارتفاع:82cm     طول دو نفره ;100cm   طول یک نفره;80cm       عرض:77cm

2-بسیار با کیفیت شیک

3-این محصول در رنگ های مختلف قابل ساخت میباشد.

مبلمان نیم ست ریو
فروشگاه MZR9F9Sjxq 1