کنفرانسی و انتظار ( طبی سانا صدرا صنعتت)

سازنده : صدرا صنعت

صندلی کنفرانسی

1-استفاده شده از فوم گرم باكيفيت 
2-مناسب استفاده  طولاني
3-پايه دسته  فلز سنگين وكروم 
4-رويه چرم مصنوعي 
5-پشت و زيره پارچه 
6-داراي برامدگي گودي كمر مطابق استاندارد
7-باارگونومي بدن و با درجه كيفيت نشيمن عالي  
8-تحويل در سه رنگ قهوه اي سوخته مشكي  و قرمز

-قيمت مصرف كننده 295000تومان

کنفرانسی و انتظار ( طبی سانا صدرا صنعتت)
فروشگاه MNptCTLcRe 1