صندلی کارشناسی لاما

سازنده : صدراصنعت 

صندلی کارشناسی لاما

1-ابعاد : فضای اشغالی 70*60 / تکیه گاه 70*50 / نشیمنگاه 55*50/ ارتغاع 125

2-جهت نشيمن كوتاه مدت 
3- استفاده ابر معمولي 
4-رويه چرم مصنوعي معمولي 
5- درجه كيفيت معمولي 
6- اهرم تنظيم ارتفاع 
7-اهرم تنظيم فشار 
8- اين صندلي مناسب براي نشستنهاي كوتاه مدت ميباشد 
 قيمت :295000 تومان 

صندلی کارشناسی لاما
فروشگاه JtZpvbMS2j 1