صندوق زنبق

-سازنده:صدراصنعت

-صندوق زنبق

1-تمام ملامینه(ضدخش, ضداسید, مقاوم در برابرآتش سیگار وقابل شستشو)وpvc قابل ساخت با MDF به سفارش مشتری

2-سایز و رنگ کانترقابل تغییر با سفارش خریدار

3-با مواد اولیه درجه یک

صندوق زنبق
فروشگاه J36Ve9OygH 1