میز کارشناسی کندو 6 نفره

-سازنده : صدرا صنعت

- میز تجمیعی کارشناسی 6نفره

1-ابعاد حدودی : طول 210cm / عرض 130cm / ارتفاع میز 78cm /ارتفاع کانتر 20cm

2- قابل تبدیل به 4 و 8 نفره

3- دارای دیواره های جداکننده فضای کاری  به بلندی 20cm 

4- دارای جای عبور کابل

5- هزینه (بسته بندی) مبلمان صدراصنعت جهت ارسال به شهرستان رایگان میباشد.

میز کارشناسی کندو 6 نفره
فروشگاه DvEDX7eHLX 1