نیم ست استیل

- سازنده:صدراصنعت

-نیم ست اداری استیل

1- ابعاد حدودی:     ارتفاع82cm      طول128cm        عرض71cm

2- این محصول در رنگ های مختلف قابل ساخت میباشد.

نیم ست استیل
فروشگاه Co113fP7mj 1