کارمندی F2011

  سازنده : صدرا صنعت 

صندلی کارمندی

  - ابعاد:

ارتفاع: 95cm/ طول تشک46cm/ عرض

تشک :57cm /قد تا دسته 67cm

کارمندی F2011
فروشگاه BO1LvSC9wT 1