کنفرانسی نسترن

سازنده: صدرا صنعت

صندلی کنفرانسی

1- ابعادنشیمن :طول 50cm / عرض 50cm

 2- ابعاد فضای اشغالی پشت به پشت دسته : ارتفاع 103cm/ عرض 60cm/ عمق 70cm

3- رویه چرم مصنوعی

4 - پشت و زیره از پارچه مشکی

5 - دارای 24 ماه ضمانت

کنفرانسی نسترن
فروشگاه y0bkZlIfVT 1