جلومبلی استیل گلدار

- سازنده:صدراصنعت

- ابعاد حدودی :     ارتفاع 38cm    طول100cm     عرض 55cm 

- جلو مبلی پایه استیل گلدار

- جلو مبلی اداری /خانگی

- این محصول دارای ابعاد مختلف میباشد

- قیمت عسلی این محصول:175000

جلومبلی استیل گلدار
فروشگاه fNah1NCzWs 1