جلومبلی استیل

- سازنده:صدراصنعت

- ابعاد حدودی:    ارتفاع38cm    طول 100cm    عرض 55cm

- جلو مبلی استیل

- جلو مبلی اداری / خانگی

- این محصول در ابعاد مختلف میباشد.

- قیمت عسلی این محصول: 175000تومان

جلومبلی استیل
فروشگاه M08OajRnQr 1