مدیریتی ma500

سازنده :صدراصنعت

صندلی مدیرتی ma500

1-ابعاد : فضای اشغالی 66*66 / تکیه گاه 70*50 /نشیمنگاه 49*50 /ارتفاع 11

2-دسته هاي آلومینیوم
3- چرم مصنوعي با كيفيت 
4- مناسب نشستنهاي تا شش ساعت 
5- اهرم  جك بالا برنده 
6- اهرم جك استراحت 
7-اهرم تنظيم فشار 
8- داراي چرخهاي بسيار روان 
9- قابل سفارش در انواع رنگهاي مختلف 
10 داراي 24 ماه ضمانت كيفيت 
 - قيمت : 580000تومان

مدیریتی ma500
فروشگاه IKvsGXXrAK 1