جلومبلی شیشه ای

-سازنده:صدراصنعت

-ابعاد حدودی:  ارتفاع 38cm    طول10cm    عرض 55cm

- جلو مبلی شیشه ای / جلو مبلی خانگی/ جلو مبلی اداری

- این محصول دارای ابعاد مختلف میباشد

جلومبلی شیشه ای
فروشگاه FGFKkETCUN 1