• کمدها وکنابخانه های  مبلمان صدراصنعت که از حیث تنوع در مدلها ورنگها مانند دیگراین گروه صنعتی بسیار گوناگون ومناسب سلیقه های مختلف میباشند.علاوه بر تنوع مدلهای کمدها وکنابخانه ها#مبلمان صدراصنعت از نظر جنس همگی از جنس ملامینه با کیفیت (ضدخش ضداسید مقاوم در برابرآتش سیگاروقابل شستشو)وام دی اف می باشد که تعیین نوع جنس هم […]

    11 اکتبر 2020
    بیشتر
    مقایسه