• یکی از محصولات بسیار خاص و زیبای گروه صنعتی مبلمان اداری صدراصنعت کتابخانه های خوابیده یا همان کنسول مدیرتی میباشد که بسیار شیک ومتفاوت میباشد در واقع کنسول مدیرتی ساخت این گروه صنعتی یک طراحی خاص وبی نظیر در دسته بندی کتابخانه گروه صنعتی مبلمان اداری صدراصنعت میباشد که در چند طرح مختلف با دارا […]

    22 سپتامبر 2020
    بیشتر
    مقایسه