• صندلی اداری با توجه به شغل و وظایف مختلف ویژگیهای خاص خود را دارد.انواع صندلی اداری اعم از صندلی مدیریتی ,صندلی کارمندی ,صندلی منشی و… هر کدام با توجه به نوع وظایف افراد دارای طراحی و کاربری متفاوت میباشد.نکاتی مانند زاویه نشستن ,خستگی ناشی از نشستن طولانی مدت , قرار گیری درست اندامهای بدن مطایق […]

    17 سپتامبر 2020
    بیشتر
    مقایسه