• گروه صنعنی مبلمان صدراصنعت مشتری مداری و رضایت مشتری هدف و آرمان خود قرار داده است که کسب مشتریان وفادار و ثابت سرمایه اصلی این گروه صنعتی میباشد که باعث ماندگاری و پیشرفت گروه صنعتی مبلمان صدراصنعت شده است. تمامی محصولات این گروه صنعتی اعم از میز مدیریت مانند میز مدیریت بهار , میز مدیریت […]

    22 سپتامبر 2020
    بیشتر
    مقایسه