• میزهای اداری تولید گروه صنعتی مبلمان ادری صدراصنعت اعم از میز مدیریت در مدلهای مختلف و میز کارشناسی ,میز منشی ومیز کنفرانسی . که مدلهای مختلف میز مدیریت مانند میز مدیریت بلژیکی , میز مدیریت نیلوفر , میز مدیریت زنبق و…. که بسیار شیک , حرفه ای و مناسب برای محیط کار ودیزاین مطابق با […]

    22 سپتامبر 2020
    بیشتر
    مقایسه