• در بسیاری از محصولات گروه صنعتی مبلمان صدراصنعت کشو تعبیعه شده است و از محصولات اداری مانند انواع میز مدیریت , کارشناسی تا انواع کتابخانه و کمد لباسی که به طبع همگی دارای تعداد مختلفی کشو هستند البته محصولاتی مانند فایل های اداری و دراور هم هستند که تماما دارای کشو هستند و کشو دار […]

    28 سپتامبر 2020
    بیشتر
    مقایسه