• از محصولات بسیار متفاوت مبلمان صدراصنعت جاکفشی های طراحی وتولیده شده در این گروه صنعتی است که با طرحها ومدلهای جدید ونو این محصول را نیز در ردیف کالاهایی قرار دادهاست که درزیبایی وشیک نمودن محیط میتواند تاثیر گذار باشد. جاکفشی های مدرن مبلمان صدراصنعت مانند محصولاتی همچون کمد , کتابخانه ودراور میباشد که طراحی […]

    30 سپتامبر 2020
    بیشتر
    مقایسه