• در طراحی کانتر های تولید گروه صنعتی مبلمان اداری صدراصنعت با توجه به کاریرد این محصول در محیطهای مختلف طراحی ویژه ای انجام شده است.از جمله آن انواع کانتر تکی مانند کانتر سوئدی , کانتر زنبق و… یا میزکانتر دار کارمندی وهمچنین میزهای کانتر دار گروهی مانند میز کانتر دار پروانه , میز کانتردار نسترن […]

    22 سپتامبر 2020
    بیشتر
    مقایسه