• صندلی کنفرانسی , صندلی انتظار , صندلی ویتینگ و صندلی های اداری: گروه مبلمان اداری صدراصنعت در ساخت وتکمیل محصولات خودعلی الخصوص صندلی های مختلف اصول خاصی رارعایت میکنند.کلیه ی کفه وپشتی صندلی اداری , صندلی کارمندی , صندلی مدیریت , صندلی کنفرانسی از مواد مختلفی شامل الباف های ضد تعریق ,پارچه های نخی وچرمها […]

    11 اکتبر 2020
    بیشتر
    مقایسه