• صندلی های اداری باید با توجه به شغل موردنظر ویژگی به خصوصی داشته باشند.برای مثال فردی که با کامپبوتر کار میکند وبعضیمواقع به پشت صندلی تکیه میدهد باید از صندلی های اداری استفاده کند که پشت آنها قابلیت ارتجاع به سمت عقب را داشته باشد یعنی با توجه به نوع فعالیت طوری طراحی وساخته شده […]

  11 اکتبر 2020
  بیشتر

  از تجهیزات اداری که در سالهای آتی با گستردگی و تنوع زبادی همراه بوده میتوان به صندلی های اداری اشاره نمود که در حال حاضر با توجه به مساحت کم محیطهای اداری و همینطور محدودیت در استفاده از لوازم دکوراتیو وزینتی باعث شده تا تجهیزات اداری از علاوه بر کارایی جلوه ودکوراسیون محیط را بهبود […]

  21 سپتامبر 2020
  بیشتر
  مقایسه