• در دنیای امروز جوامع بخصوص جوامع پیشرفته و مدرن به دنبال آسایش و آرامش حتی در محیط کار و تجارت هستند.داشتن محیط کار با رعایت اصول روانشناختی وسلامتی کارکنان علاوه بر بالا بردن انگیزه ,راندمان کاری را نیز بطور چشمگیری افزایش میدهد,که بیدرنگ فضا و محیط کار و ابزار کار یکی از این اصول سلامتی […]

    28 سپتامبر 2020
    بیشتر
    مقایسه