• از جمله محصولات گروه صنعتی مبلمان صدراصنعت که دارای ویژگیهای خاص برند صدراصنعت میباشد انواع کتابخانه این گروه صنعتی میباشد. انواع کتابخانه ایستاده مطابق هر سلیقه ای در عرضهای مختلف از عرض 50تا بالای 200 میباشد که هم بصورت درب وشیشه دار موجود است هم بصورت طبقاتی بدون درب وشیشه انواع کتابخانه طبقاتی , کتابخانه […]

    22 سپتامبر 2020
    بیشتر
    مقایسه