• جهت احتراز از نارضایتی وجلوگیری از ناخشنودی گروه مشتریان مبلمان اداری صدراصنعت وهمچنین بالا بردن سطح رضایت عمومی مشتریان گروه صنعتی مبلمان صدراصنعت براین شدتا کیفیت محصولات تولیدی خود رابه سرعت به نحو احسن انجام ارتقا دهد. مبلمان اداری صدراصنعت افتخار دارد تا بانهایت دقت وسرعت وبا کیفیت بالا منصفانه ترین قیمت در کالای ساخته […]

    11 اکتبر 2020
    بیشتر
    مقایسه