• از خدمات گروه صنعتی مبلمان صدراصنعت برای رضایتمندی بیشتر خریدارن محترم تغییراتی است که میتوانند در سفارش مورد نظر خود در محصول مورد نظر انجام دهند .علاوه بر تغییر در رنگ وابعاد حتی میتوانند تا حدی نمای ظاهری محصول را نیز تغییر دهندالبته در این تغییرات در سفارشات میتوانند از مشاوره کارشناسان ما هم برای […]

    11 اکتبر 2020
    بیشتر
    مقایسه