• برتری کیفیت کشوها در محصولات گروه صنعتی مبلمان اداری صدراصنعت در محصولات مختلف مانند دراور , فایل, جاکفشی و کمد وکتابخانه تولید صدراصنعت کاربرد زیادی دارد که این نکته باعث شده در ساخت کشوها وقابلیتها وکیفیت مورد توجه خاصی قرار گیرد .کاربرد کشوها در محصولات دراور , فایل , جاکفشی , کمد وکتابخانه باعث تاثیر […]

    30 سپتامبر 2020
    بیشتر
    مقایسه