• صندلی های اداری کارمندی گروه صنعتی مبلمان صدراصنعت بر پایه جدیدترین تکنولوزی ساخت محصولات کاربردی اداری طراحی وساخته میشود .انواع صندلی های اداری اعم از صندلی مدیریت , صندلی کارمندی , صندلی کنفرانسی و… بر اساس نیاز وخواسته خریدارن طراحی وتولید میشود .ساخت انواع صندلی برای هر بخش وهر شغلی اعم از مدیرینی , کارشناسی […]

    22 سپتامبر 2020
    بیشتر
    مقایسه