• انواع مختلف کتابخانه  مبلمان صدراصنعت  در مدلها وابعاد مختلف تولید میشوند. انواع  کتابخانه اعم  از   کتابخانه های طبقاتی ,زوم کن خور ,  کتابخانه دو درب  , کتابخانه 4درب  و  کنابخانه 6درب  وهمچنین  کتابخانه های مناسی بایگانی  وجادهی اسناد ومدارک در مدلهای متنوع .قفل دار و… تولید میشوند .این  کتابخانه ها  دارای کشو مجزا یا کمد نیز […]

    28 سپتامبر 2020
    بیشتر
    مقایسه