• انواع فایلهای اداری تولید گروه صنعتی مبلمان صدرا صنعت در مدلها وابعاد مختلف و متنوع در تعداد کشو از فایل 2کشو تا فایل 9 کشو در محصولات مبلمان صدراصنعت تولید میشود. انواع فایل علاوه بر تنوع در رنگ ومدل وهمچنین تعداد کشو در عمق کشوها وارتفاع نیز بسیار مختلف میباشد. علاوه براین انواع فایل قفل […]

    22 سپتامبر 2020
    بیشتر
    مقایسه