طراحی کانتر های تولید مبلمان اداری صدراصنعت

در طراحی کانتر های تولید گروه صنعتی مبلمان اداری صدراصنعت با توجه به کاریرد این محصول در محیطهای مختلف طراحی ویژه ای انجام شده است.از جمله آن انواع کانتر تکی مانند کانتر سوئدی , کانتر زنبق و… یا میزکانتر دار کارمندی وهمچنین میزهای کانتر دار گروهی مانند میز کانتر دار پروانه , میز کانتردار نسترن , میز کانتردار شقایق و… ابعاد مختلف ونوع طراحی در انواع کانتر نیز نشان دهند نوع کاربرد هر کانتر است. کانتر منشی که طراحی مخصوص به خود را دارد ومناسب برای منشی و محیط های اداری و وظیف ادرای میباشد که کشو دار و جا دار میباشد.کانتر زنبق , کانتر سوئدی و… مناسب برای کارکنان دفاتر هواپیمایی و واحد پذیرش محیط های مختلف میباشد طراحی آن برای چنین مسولیتهایی انجام شده انواع میزهای کانتر دار گروهی هم مانند میز کانتر دار نسترن , میز کانتردار پروانه , میز کانتر دار شقایق با ویژگیهای خاص خود مانند کشو دار بودن ووجود درپوش عبور سیم وکابل مناسب برای کارهای گروهی و دانشجویی با جدا کردن هر قسمت با یک جداره از هم امکان کارهای غیر گروهی م مختص به هر نفر را نیز فراهم کرده است. کانتر و میز کانتردار تولید گروه صنعتی مبلمان ادرای صدراصنعت قابل ساخت در ابعاد ورنگهای مختلف میباشد و طرحهای آن قابل هماهنگی با دیگر ابزار اداری قابل نیاز مانند میز مدیریت ومیز کارشناسی ومیز کارمندی و… میباشد. ( www.sadrasanat.com )

مدیر وب سایت
سپتامبر 22, 2020