میزهای اداری تولید مبلمان صدراصنعت

میزهای اداری تولید گروه صنعتی مبلمان ادری صدراصنعت اعم از میز مدیریت در مدلهای مختلف و میز کارشناسی ,میز منشی ومیز کنفرانسی . که مدلهای مختلف میز مدیریت مانند میز مدیریت بلژیکی , میز مدیریت نیلوفر , میز مدیریت زنبق و…. که بسیار شیک , حرفه ای و مناسب برای محیط کار ودیزاین مطابق با اتاق مدیریت و هماهنگ با فضای محیط مورد استفاده همچنین ال دار و بدون ال , میزهای مدیریت همرا با کشو قفل دار وکشو ومدلهای ال دار همرا گنجه و همچنین میزهای کارشناسی مناسب با کاربرد کارشناسی و سهولت در انجام کار و فعالیت کارشناس در ابعاد مختلف ومدلهای مختلف مانند میز کارشناسی کیمیا , میز کارشناسی نیلوفر و…( www.sadrasanat.com )

و انواع میزهای منشی و میز کنفرانس , میز کنفرانس در ابعاد مختلف ودر اشکال مختلف مانند میز کنفرانسی مستطیل ساده ومیز کنفرانس U و همچنین میز کنفرانس قایقی که این میزهای کنفرانس قابلیت نصب واتصال به میز مدیریت را نیز دارند و جهت جادهی در اتاق مدیریت نیز کاربرد دارند.( www.sadrasanat.com )

مدیر وب سایت
سپتامبر 22, 2020