مدلهای کتابخانه

کتابخانه های تولید مبلمان صدرا صنعت مناسب منزل یا محیط کار در مدلهای سبکهای جدید ومتفاوت ومطابق هر سلیقه ای در رنگها وابعاد مورد درخواست خریدار طراحی وتولید میشوند.مدلهای زیبای اعم از کتابخانه اقاقیا , کتابخانه سیمین , کتابخانه امپراطور , کتابخانه ایساتیس , کتابخانه پله ای , کتابخانه آبشار ,کتابخانه نیلوفر ومدلهای جدید ومتفاوت مختلف دیگر کتابخانه ( www.sadrasanat.com )

علاوه بر کتابخانه ها با مدلهای زیبا وکلاسیک کتابخانه های ساده و طبقاتی مدلهای کتابخانه درب دار یا کنابخانه بدون در ب هم که فضای کمتری اشغال میکنند ومناسب هر محیطی هستند نیز در گروه صنعتی مبلمان صدراصنعت تولید میشود.( www.sadrasanat.com )

مدیر وب سایت
سپتامبر 23, 2020