مصرف کنندگان محصولات مبلمان صدرا صنعت

گروه صنعتی مبلمان صدراصنعت از حیث تنوع در محصولات ومدلهای کوناگون هر محصولی طیف های گوناگون مصرف کنندگان را در نظر گرقته است در هر محصولی اعم از میز وصندلی تمامی صنف های را در نظر داشته است .مانند انواع میز مدیریت   ,  میزگارشناسی  و همچنین انواع میز نحریر و   کانتر و….  انواع دراور   مناسب منزل  در انواع دراور 4 کشو  ,  داور 3 کشو  وانواع   دراور با تعداد کشوهای مختلف با کشوهای ریل دوزمانه تلسکوپی استیل برای افراد خانواده بطور خصوصی یا دیگران  فایلهای اداری برای اتاق یا محیط کار  در مدلهای قفل دار و متنوع تعدا کشوها .   دراورها وفایل ها علاوه بر توع در تعداد کشوها وکیفیت کشوها که همگی دارای ریل دوزمانه تلسکوپی استیل میباشند در مدلهای قفلدار نیز تولید میشوند که جهت جادهی لوازم ومدارک خصوصی ومهم میباشد. از این رو تمامی  نیازهای طیف مختلف را مطرح دانسته ومورد اهمیت قرار داده.

در ساخت هر محصول دیگری اعم از  صندلی نیز انواع صندلی مدیریت ,  صندلی کارمندی ,  صندلی کارشناسی و  صندلی کنفرانسی و… انواع صندلی جهت نشستنهای طولانی مدت را استاندارد ومتناسب با ارگونومی بدن جهت کاهش عوارش نشستن طولانی مدت را برای  رفع نیاز افراد مختلف تولید کرده است.

همچنین محصولاتی مانند تشکهای طبی  اغلب تشکهای طبی فنری یک نفره یا در مواردی دونفره جهت کاهش کمر دردهای مزمن وکاناپه ومبلمان  کاناپه های استراحت راحنی کاناپه های یک نفره ,  کاناپه دونفره , کاناپه سه نفره  در مدلهای مانند چستر , امپراطور و…در  مدلهای اسپرت وکلاسیک ومبلمان در مدلهای  مبلمان  نیم ست  ,  مبلمان  مدل ال  در رنگها ومدلهای مختلف جهن منزل ومحل کار مناسب انواع نیازهای مصرف کنندگان مختلف.

مدیر وب سایت
سپتامبر 28, 2020